VITAJTE
V INVESTIČNOM
SVETE

Zistite spolu s nami, aký typ investora ste,
alebo Sledujte novinky z oblasti investícií

Kombi ponuka v USD

Nie je investícia ako inve$tícia

Využite Kombinovanú ponuku v amerických dolároch na optimálne rozloženie peňazí. Efektívne tak môžete zhodnotiť úspory v USD – polovicu uložíte s úrokom až 1,50 % p. a. na 6-mesačnom termínovanom vklade a polovicu peňazí investujete do vybraných fondov.

Investory

Ak patríte k ľuďom, ktorí chcú svoje financie lepšie zhodnotiť, ale chýba vám čas alebo skúsenosti s investovaním, máme pre vás riešenie. Zoznámte sa s fondami EXPERTEASE* a zistite, že investovanie môže byť jednoduché.
Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt,štatút alebo stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.
Táto stránka podporuje tvorbu Cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením Cookies vo Vašom prehliadači. Rozumiem
Využite Kombinovanú ponuku v amerických dolároch na optimálne rozloženie peňazí. Efektívne tak môžete zhodnotiť úspory v USD – polovicu uložíte s úrokom až 1,50 % p. a. na 6-mesačnom termínovanom vklade a polovicu peňazí investujete do vybraných fondov.
*EXPERTEASE je marketingové označenie pre podfondy skupiny KBC ExpertEase zahraničného podielového fondu IN.focus, ktorý je kolektívnym investičným fondom podľa belgického práva.
K 1. 6. 2017 ide o tieto podfondy: IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced a IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced.