Investičný
blog

Ovplyvnia obchodné vojny rozbehnutý vlak svetovej ekonomiky?

07 aug
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Hlavnou politickou témou Donalda Trumpa zostáva nerovnováha zahraničného obchodu USA s jeho hlavnými partnermi. Najväčším tŕňom v oku je americkému prezidentovi už dlhší čas deficit obchodnej bilancie USA s Čínou. Naposledy pohrozil, že je pripravený uvaliť clá na celý čínsky import (čo zodpovedá tovarom v objeme 500 miliárd USD). Naopak stretnutie Trumpa s prezidentom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom bolo na trhu prijaté s opatrným optimizmom.

Trump prisľúbil upustiť od ďalších dovozných ciel, pokým budú prebiehať rokovania. Revidovať doteraz uvalené clá je ale ochotný iba za podmienky, že aj eurozóna obmedzí prekážky transatlantického obchodu (napríklad umožní väčší dovoz amerického zemného plynu a sójových bôbov do EÚ). Prehodnotené by mali byť predovšetkým už uvalené americké clá na dovoz ocele a hliníka a odvetné európske clá. Ako to bude s obávanými clami na dovoz európskych áut, zatiaľ stále nie je jasné a rokovania tak môžu skončiť na mŕtvom bode, podobne ako medzi USA a Čínou. Trump pred časom označil 10 % clá na dovoz áut do EÚ za premrštené v porovnaní s americkými na úrovni 2,5 % a napadol aj 150-miliardový prebytok EÚ so Spojenými štátmi. Pokiaľ rokovania skrachujú, môžu USA uvaliť clá na európske autá až vo výške 25 %, čo by mohlo značne ovplyvniť ich ceny v USA a znížiť dovoz až o polovicu. Medzinárodný menový fond (MMF) varuje, že eskalácia obchodných vojen by mohla významne spomaliť dobre naštartovanú svetovú ekonomiku. Iba clá medzi USA a Čínou by mohli znížiť ročné tempo rastu o 0,5 percentuálneho bodu do roku 2020, a to ešte v kalkuláciách nebola započítaná posledná vlna vyhrážok dopadajúcich na celý čínsky export. Na rok 2018 MMF zatiaľ výhľad rastu svetovej ekonomiky neznížil.

Okrem obchodnej politiky Číny sa Trump pustil aj do kritiky americkej centrálnej banky a silného dolára. Dolár zatiaľ v obchodných vojnách pôsobil ako bezpečný prístav a od začiatku roka oproti ostatným menám prevažne posilňoval, čo Trumpovi vôbec nehralo do kariet. Silný dolár neprospieva americkým firmám a zhoršuje Trumpove snahy o narovnanie salda zahraničného obchodu. Okrem toho neistota okolo dopadu na rozvíjajúce sa trhy a čiastočne aj uvoľnenejšia čínska menová politika vedie k oslabovaniu čínskeho juanu. Slabšia čínska mena efekt Trumpových ciel do určitej miery neutralizuje a zvyšuje konkurencieschopnosť čínskych exportérov.

Zvyšujúce sa úrokové sadzby Fedu zasa komplikujú Trumpove plány na udržanie dlhu na znesiteľnej úrovni. Vzhľadom na naplánovanú expanzívnu rozpočtovú politiku (USA by mohli do roku 2020 hospodáriť až s biliónovým deficitom) sa americkej vláde pôžičky značne predražia. Aktuálna Trumpova kritika Fedu je v novodobej histórii takmer bezprecedentná. Spojené štáty si od 90. rokov zakladali na princípe, že politici nekomentujú rozhodnutia Fedu ohľadom úrokových sadzieb, aby zachovali úplnú nezávislosť centrálnej banky. Túto zásadu dodržiaval od Billa Clintona i každý ďalší prezident – prerušil ju až teraz Donald Trump.

Zdroj: ČSOB AM

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum