Investičný
blog

Horúca jeseň na trhoch

16 okt
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.
 • Akciové trhy klesajú!
 • Investori sa obávajú americkej hospodárskej politiky, rastu úrokových sadzieb, vývoja v Taliansku, Brexitu a krízy na rozvíjajúcich sa trhoch
 • Pohár je však napoly plný: ekonomický rast a podnikové zisky za tretí kvartál sú pomerne silné, riziká sa preto nemajú preháňať
 • Investičné implikácie: korekcia sa zdá byť prehnaná, zostávame mierne nadvážení v akciách

Padajú listy?

Americké burzy zažili v stredu (10.10.2018) pomerne búrlivý deň, keď straty hlavných akciových indexov presiahli 3 %, čo predstavuje najväčšie poklesy od februára tohto roka. Poklesli aj európske akciové trhy – tie od začiatku roka v priemere stratili viac než 8 % a preto ich môžeme označiť, že sú v „korekcii“. Rozvíjajúce sa trhy, ako napríklad Čína poklesli ešte viac, hoci tento trh sa môže označiť za „medvedí“ (pokles o 20%) už nejaký čas.

Prečo teraz?

Trhová korekcia nepríde z ničoho nič. Čo investori berú do úvahy?

Rozšírili sa ekonomické rozdiely medzi USA, Európou a rozvíjajúcimi sa trhmi

 • rast americkej ekonomiky naďalej zrýchľuje, okrem iného aj kvôli daňovej reforme prezidenta Trumpa
 • v Európe ekonomické ukazovatele už nejaký čas spomaľujú
 • rozvíjajúce sa trhy sa od začiatku roka nachádzajú v hospodárskom útlme: nižší ekonomický rast, pokles cien komodít, politické napätie (voľby a obchodné vojny) a drahší dolár negatívne vplývajú na ekonomickú dôveru

Obavy, že USA začne príliš rýchlo rásť, čo môže viesť k prehriatiu ekonomiky a vyššej inflácii, sa zvýšili. To sa prejavuje vo vyšších úrokových sadzbách v USA. Americká centrálna banka Fed už naznačila, že bude zvyšovať úrokové sadzby viac, než sa čakalo, aby zabránila prehriatiu hospodárstva. Investori sa obávajú, že by to mohlo viesť k recesii.

Výsledková sezóna za tretí kvartál sa pomerne rýchlo blíži. V niektorých prípadoch sa analytici obávajú slabších výsledkov, najmä z dôvodu obchodných vojen.

Nakoniec: politika. V Európe je to hlavne o Taliansku, kde návrh štátneho rozpočtu vyvolal konflikt medzi Európskou komisiou a Talianskom, čo, samozrejme, vplýva na dôveru investorov. Taliansky akciový trh stratil viac než 20 %, rozdiel v úrokových sadzbách medzi Talianskom a Nemeckom vzrástol o viac než 3 %, čo prináša spomienky na krízu eura. Neexistencia dohody ohľadom Brexitu takisto znervózňuje investorov.

Je pohár napoly plný alebo napoly prázdny?

Veľa investorov vidí v súčasnosti pohár napoly prázdny: podľa ich názoru sa americká ekonomika nachádza v neskorej fáze ekonomického cyklu, Fed zničí ekonomický rast vyššími úrokovými sadzbami a situácia v Európe je zložitá. Avšak podľa nášho názoru je pohár napoly plný:

 • Americká ekonomika je silná. Amerika je lídrom pre zvyšok sveta. Európska ekonomika síce spomaľuje, ale od začiatku leta vidíme, že ukazovatele dôvery sa stabilizovali na úrovniach, ktoré stále naznačujú dobrý rast. Situácia rozvíjajúcich sa krajín nie je jednoznačná: ekonomické ukazovatele Číny sa stabilizovali po uvoľnení menovej politiky zo strany centrálnej banky a oslabení čínskej meny. Rastúce ceny ropy takisto naznačujú skôr zrýchlenie ekonomického rastu než jeho spomalenie.
 • Americká centrálna banka v súčasnosti zastáva politiku 4 zvýšení základnej úrokovej sadzby za rok (celkovo vo výške 1 %). To by malo zabrániť prehriatiu hospodárstva, ale určite to nezničí ekonomický rast. Dlhodobá úroková sadzba (v súčasnosti na úrovni 3,2 %) to odráža a nemusí byť už ďaleko od vrcholu v tomto cykle.
 • Obchodný konflikt zostáva najväčším rizikom. Slová (a činy) medzi USA a Čínou zostávajú tvrdé a zdá sa, že sa rozvíjajú do skutočnej obchodnej vojny. To určite nie je dobrá správa pre svetový rast. Napriek tomu však stále existuje nádej: USA nakoniec vyjednali novú „NAFTA“ dohodu s Mexikom a Kanadou; rétorika voči Európe – čo sa týka prípadného zavedenia ciel bola takisto zjemnená. To by malo podporiť dôveru v Európe.
 • Výsledková sezóna vyzerá dobre: odhady rastu ziskov pre USA by mali presiahnuť úroveň 20 % a v Európe 10 % – čo znamená potenciál pre nárast cien akcií.
 • Európske politické riziká budú naďalej dominovať v európskych médiách, ale nie sú (zatiaľ) porovnateľné s krízou eura. Talianska politická dráma bude pravdepodobne ešte chvíľu pokračovať, ale očakávame, že nakoniec príde ku kompromisu. To isté platí aj pre Brexit; v tomto prípade by k dohode malo prísť najneskôr do konca marca 2019.

Čo na to hovorí naša investičná stratégia? Stále veríme akciám

Akcie majú stále zelenú: v našich portfóliách sú oproti benchmarku mierne nadvážené. Súčasný výpredaj sa nám zdá prehnaný a našu taktiku nateraz nemeníme.

Hlavné dôvody, ktoré hovoria v prospech akcií stále platia:

 •  ekonomický rast zostáva dobrý,
 •  rast ziskov podnikov je silný,
 •  to oprávňuje vyššie ocenenie (valuácie) akcií.

Okrem toho udržiavame pomerne solídnu pozíciu v hotovosti a zostávame podvážení v štátnych dlhopisoch, ktoré neponúkajú alternatívu k akciám.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum