Investičný
blog

Korekcia alebo medvedí trh?

09 nov
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

V októbri sme zažili pomerne turbulentný vývoj na trhoch. Výrazne sa prepadli hlavne americké akciové indexy, ktoré doteraz negatívnej nálade na trhoch do určitej miery odolávali. Akciovým trhom dominovali negatívne správy týkajúce sa vývoja amerických úrokových sadzieb, Brexitu, talianskeho štátneho rozpočtu alebo čínskeho rastu. Začali sa objavovať špekulácie, že sa schyľuje k medvediemu trhu. Podľa nášho názoru však ide iba o dočasnú korekciu, nie o začiatok medvedieho trhu. A prečo si to myslíme?

  1. Ekonomický vývoj je naďalej veľmi dobrý, a to hlavne v USA. Podnikateľská dôvera sa stále zvyšuje a rast amerického HDP dosiahol 3,5 %, čo prekonalo trhové očakávania.
  2. V Európe síce podnikateľská dôvera klesá už niekoľko mesiacov za sebou (pričom hlavným dôvodom je neistota spojená s obchodnými vojnami), ale napriek tomu sa drží nad úrovňou 50 bodov, ktorá oddeľuje expanziu od recesie. Podnikatelia tak stále čakajú, že situácia bude dobrá a recesie sa neboja.
  3. Obavy z rýchleho zvyšovania sadzieb v USA a ukončenie rastovej fázy ekonomického cyklu považujeme za neopodstatnené: americká centrálna banka sadzby zvyšuje kvôli tomu, že ekonomické čísla sú dobré a upravuje menovú politiku tak, aby mala priestor sadzby znižovať – ak nastane ekonomické spomalenie.
  4. Výsledky podnikov v USA sú výborné. Práve prebieha výsledková sezóna za tretí kvartál. 370 spoločností z indexu S&P 500 už zverejnilo svoje čísla – pričom tržby im vzrástli v priemere o 8,5 % a zisky o výborných 24,9 %. To je viac, než sú trhové očakávania.

Investori sa však začali zameriavať skôr na menej optimistické výhľady podnikov v nasledujúcich mesiacoch. A čo ich k tomu viedlo?

  • Obavy, že ekonomický rast je doménou hlavne USA a nie zvyšku sveta. To je do určitej miery pravda, ale ani z ostatných krajín neprichádzajú vyslovene zlé čísla. Určite to nie je dôvod, aby prišlo k výpredajom akcií.
  • Posilnenie amerického dolára – je síce nepríjemné pre amerických exportérov, ale na druhej strane slabé euro podporuje európskych exportérov.
  • Obchodný konflikt s Čínou vytvára pomerne veľkú neistotu. Americká ekonomika je však pomerne uzavretá a preto by obchodné vojny mali mať len limitovaný dopad. Na druhej strane nová dohoda medzi USA, Kanadou a Mexikom by mala predstavovať pre americké podniky podporu.
  • Obavy z výsledkovej sezóny v Európe. V tomto prípade je na hodnotenie ešte skoro, dá sa však očakávať, že obrázok bude viac zmiešaný.
  • Politická neistota – v USA prebehnú na začiatku novembra voľby do Kongresu, ktoré môžu oslabiť Trumpovu pozíciu. V Európe eskaluje konflikt medzi Talianskom a Európskou komisiou ohľadom rozpočtu na budúci rok a rokovania ohľadom Brexitu nedosiahli zatiaľ žiaden pokrok.

Všetky spomínané riziká vnímame. Stále si však myslíme, že posledné výpredaje na trhoch boli prehnané. Investičnú stratégiu preto nemeníme – akcie ponechávame mierne nadvážené a využívame súčasnú situáciu na to, aby sme za nižšie ceny dokúpili akcie kvalitných firiem.

Vysvetlime si:

Korekcia je vo všeobecnosti definovaná ako 10 %- ný alebo väčší pokles cien cenných papierov v porovnaní s ich posledným predchádzajúcim vrcholom. Korekcia sa môže týkať jednotlivých akciových titulov, akciových indexov, ale aj komodít, mien a iných aktív obchodovaných na burze. Korekcia môže trvať veľmi krátko alebo aj určité obdobie (dni, mesiace, týždne, prípadne niekoľko mesiacov). V USA od roku 1980 do roku 2018 akciové trhy zažili 36 korekcií, priemerný pokles akciového indexu S&P 500 dosiahol 15,6 %. 10 z 36 korekcií prerástlo do medvedieho trhu, v zvyšných 26 prípadoch sa vývoj preklopil opäť do rastového býčieho trhu. Korekcie sú vnímané aj ako príležitosť na nákup so zľavou pre investorov disponujúcich voľnými prostriedkami a ochotou podstúpiť určité riziko.

Medvedí trh je situácia, v ktorej ceny cenných papierov klesajú a pesimistická nálada na trhoch sama o sebe udržiava špirálu poklesu. Hranica medvedieho trhu nie je presne definovaná, ale spravidla o medveďom trhu hovoríme pri poklese cien o 20 % a viac (v porovnaní s posledným predchádzajúcim vrcholom), ktorý sa týka viacerých širokých trhových indexov (napr. S&P 500, MSCI World, Euro Stoxx 600) a trvá viac ako 2 mesiace. Medzi rokmi 1900 a 2017 sme boli svedkami 32 medvedích trhov, v priemere 1 za 3,5 roka. Posledný medvedí trh sa kryje s globálnou finančnou krízou, trval od októbra 2007 do marca 2009.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum