Investičný
blog

DILEMA č. 1: Investori nevnímajú infláciu ako problém

12 mar
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Prečo by sme mali investovať?

Túto jednoduchú otázku si ľudia často kladú. A odpoveď na ňu je rovnako pomerne ľahká, ale veľakrát sa na ňu zabúda, hlavne keď je vývoj na trhoch turbulentný. Pre stromy často nevidíme les. Kolísavé akciové trhy, bubliny, úrokové sadzby, korekcie, rally, expanzia, recesia, centrálne banky, kríza, Twitter………to všetko sú stromy, cez ktoré nevidíme les. A les – to je kúpna sila. Prečo by sme teda mali začať investovať? Preto, lebo chceme, aby si naše peniaze aspoň zachovali svoju hodnotu. Dosiahnuť to však nie je také jednoduché.

Inflácia je pre mnohých pomerne abstraktný pojem, s ktorým veľmi nepočítajú. Inflácia však dokáže veľmi spoľahlivo hodnotu peňazí znížiť.

Čo je inflácia ?

O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi. Ak cena nejaká tovaru vzrástla po roku zo 100 € na 110 €, hovoríme, že ceny vzrástli o 10%.

Povedzme, že si dnes pod matrac odložím 100 €. Ceny za rok vzrastú o 3 % a keď o rok vyberiem spod matracu 100 €, nekúpim si za ne rovnaké množstvo tovarov ako pred rokom. Budem na to potrebovať 103 €. Ak by som v tom pokračovala ďalších 10 rokov (za predpokladu, že výška inflácie sa nebude meniť), neznamená to, že na konci by som na nákup tovarov potrebovala 130 €. Kvôli princípu zloženého úročenia by som v skutočnosti potrebovala 134,39 €. Postupom času by sa suma potrebná na nákup len zvyšovala a moja kúpna sila by klesala. Hovorí sa, že Albert  Einstein nazval zložené úročenie ôsmym divom sveta a najsilnejšou zbraňou na Zemi.

Vyriešil by situáciu fakt, ak by som dala peniaze na sporiaci účet? Vzhľadom na nízke úrokové sadzby, ktoré sú nižšie ako úroveň inflácie, by som si príliš nepomohla. Mať peniaze na sporiacom účte, samozrejme, nie je nič zlé. Sporiace účty sú určite užitočné, ak potrebujete mať rýchly prístup k peniazom. Ale nemá veľký zmysel mať na nich príliš veľa peňazí, keď úroková sadzba vôbec nekompenzuje mieru inflácie. Mimochodom, viete koľko peňazí majú Slováci na sporiacich účtoch? Neuveriteľných 38 mld. €. To je obrovská suma.

Určite chcete, aby si vaše peniaze aspoň udržali svoju hodnotu. Ale to nie je ani zďaleka jednoduché. Aj keď sú vaše peniaze na sporiacich účtoch, postupne strácajú svoju hodnotu kvôli inflácii. Môžete sa tomu vyhnúť tak, že dovolíte svojim peniazom rásť. Ideálna cesta je, aby to bolo rýchlejšie než inflácia, lebo iba tak sa vaše bohatstvo naozaj zvyšuje.

  • Ak je úroková sadzba nižšia ako miera inflácie, za vaše úspory si kúpite menej tovarov a služieb. Inými slovami, skutočná hodnota vašich úspor bude klesať spolu s vašou kúpnou silou.
  • Ak je úroková sadzba na vašom sporiacom účte vyššia ako inflácia, vaša kúpna sila sa zvýši – budete si môcť kúpiť viac tovarov či služieb. Vaše peniaze získali na hodnote.

 

Historicky investície dokázali priniesť oveľa vyššie výnosy, než sú výnosy na sporiacich účtoch, a preto ponúkajú lepšiu ochranu pred infláciou. Investovanie je jediný spôsob, ktorý zabezpečí, že vaše peniaze nezhltne inflácia.

Investovanie je však behom na dlhú trať – to si treba uvedomiť. Ak môžete svoje peniaze investovať na obdobie 15 až 20 rokov, čelíte menšiemu riziku straty, než keby ste investovali len na niekoľko mesiacov či rokov.

Hlavným dôvodom prečo investovať, je zachovanie a budovanie kúpnej sily. Tak to bolo, tak to je a tak to navždy bude! V súčasnom prostredí mierne zvýšenej inflácie a nízkych úrokových sadzieb je investovanie viac než kedykoľvek predtým nové sporenie. Ak si chceme zachovať životnú úroveň, naše úspory musia minimálne držať krok s infláciou, čo je dnes pomerne problematické.

Okrem toho na investovanie je vhodný každý moment. Začnite s investovaním hneď. Veľa ľudí hľadá perfektný okamih, kedy začne investovať. Ale rozoznať ho je veľmi ťažké a často je to spojené skôr so šťastím, než s kvalifikovaným úsudkom. Čakanie na správny okamih má aj svoju cenu. Peniaze čakajúce na sporiacich účtoch sa v neistých časoch zdajú atraktívnou možnosťou, ale jednoznačne vystavujú sporiteľov erózii v podobe inflácie. My si aj v týchto neistých časoch dovolíme tvrdiť: „Každý by mal investovať!“ A o tom, ako investovať, si povieme nabudúce.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum