Investičný
blog

Zmena sadzieb na obzore

09 júl
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Zmena sadzieb na obzore?

Globálna svetová ekonomika preradila na nižšiu rýchlosť – trend, ktorý sa začal ešte v minulom roku potvrdzujú aj údaje z prvého polroka tohto roka. USA sú na tom síce ešte relatívne dobre, ale predstihové ukazovatele už naznačujú spomaľovanie ekonomického rastu. Eurozóna síce dosahuje kladné čísla, ale jej rast je pomerne krehký. A spomaľovaním si prechádza aj Čína. Na tento vývoj reagujú aj hlavné centrálne banky – či už americká centrálna banka (Fed) alebo Európska centrálna banka (ECB) – hoci zatiaľ len zmenou rétoriky. Odhodlajú sa aj k reálnemu zníženiu úrokových sadzieb?

Agresívne stávky na Fed

Nižšie úrokové sadzby by mali prispieť k oživeniu hospodárstva. Je to jeden zo základných nástrojov, ktorý majú centrálne banky k dispozícii. Majú však rôzne východiskové pozície. O niečo ľahšiu situáciu má Fed. Ten počas posledných 4 rokov úrokové sadzby zvyšoval, a preto má teraz priestor ísť s nimi dolu. Zatiaľ je však vo svojich vyhláseniach opatrný, keďže zdôrazňuje, že zmena sadzieb bude závisieť od zverejňovaných ekonomických dát. Tie môžu ukázať, že spomalenie ekonomiky bude mať dočasný charakter. Trh však má úplne iné očakávania a verí, že sadzby poklesnú. V cenách sú započítané 3-4 zníženia sadzieb v nasledujúcich 12 mesiacoch, pričom k tomu prvému by malo prísť už na júlovom zasadnutí. My až takéto agresívne zníženie sadzieb nepredpokladáme – pretože by to znamenalo, že americká ekonomika spadne do recesie. Náš hlavný scenár zostáva spomalenie tempa rastu. My očakávame maximálne dve zníženia sadzieb po 25 bázických bodov (0,25  %) v roku 2019. V nasledujúcom roku by sa sadzby už meniť nemali. Jednak si myslíme, že sa ekonomika zlepší a jednak nás čakajú prezidentské voľby. A vtedy Fed radšej zostáva bokom.

Bez munície

V inej situácii je ECB, ktorá sadzby nezvyšovala. Svoju základnú sadzbu drží dlhodobo na nule a depozitná sadzba (t.j. sadzba za ktorú si komerčné banky ukladajú peniaze v centrálnej banke) je na úrovni -0,4 %. Tú, samozrejme, môže posunúť ešte viac do záporu, ale celkový efekt tohto kroku by bol pomerne obmedzený. Preto sa ECB bude snažiť využívať iné nástroje na podporu ekonomiky, ktoré má k dispozícii (ako napríklad program TLTRO3, prostredníctvom ktorého môžu banky poskytovať lacnejšie úvery). Možnosťou by bolo opätovné zavedenie programu kvantitatívneho uvoľňovania (v rámci ktorého ECB kupovala dlhopisy – v tomto prípade by však mohla mať problém s tým, čo kupovať). Na jeseň príde v banke k zmene guvernéra – odchádza Mario Draghi a namiesto neho – podľa posledných informácií príde doterajšia šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová. Čaká ju pomerne náročná výzva – ako sa popasovať so spomaľujúcou sa ekonomikou a vymyslieť, ako ju podporiť.

Ako reagujú trhy?

Očakávanie, že menová politika bude uvoľnená, bolo hnacím motorom rastu akciových trhov v poslednom mesiaci. Nie je to prekvapujúce – nízke úrokové sadzby nútia investorov hľadať potenciálny výnos práve na akciovom trhu. To sme zažili už aj v minulosti – keď už spomínané kvantitatívne uvoľňovanie (ktoré prinieslo nízke dlhopisové výnosy) bolo jedným z dôvodov dobrej výkonnosti akcií. Majú akcie priestor ešte rásť? Dôvody na to existujú – či už spomínaná nádej na dlhšie obdobie nízkych sadzieb alebo nádej, že konečne príde k obchodnej dohode medzi USA a Čínou. To sú faktory, ktoré by k tomu mohli prispieť. Nesmieme zabúdať ani na možné pozitívne prekvapenia týkajúce sa hospodárenia podnikov. Existujú samozrejme aj riziká – ktorými sú nenaplnené očakávania v spomínaných faktoroch. V takom prípade by akcie mohli zamieriť na juh. Z pohľadu dlhodobého investora však má zmysel investovať vždy, bez ohľadu na to, či sú akcie hore alebo dolu. Samozrejme, do toho správneho mixu aktív.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum