Investičný
blog

Výhľad na rok 2020

17 jan
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Aký bol rok 2019?

 • Rok 2019 bol pre investorov úspešný – keď s určitým zveličením môžeme povedať, že zarábalo takmer všetko, čoho sa dotkli. Hlavným dôvodom boli nízke úrokové sadzby (ktoré nútia investorov hľadať zhodnotenie v rizikovejších aktívach, hlavne v akciách) a v závere roka došlo aj k zníženiu politických rizík (Brexit, obchodné vojny). Zároveň sa nenaplnili katastrofické scenáre ohľadom možnej recesie či dokonca ďalšej veľkej krízy.
 • Najširší americký akciový index S&P 500 vzrástol o 31,5 %, technologický akciový index NASDAQ o 35 %, európske akcie o 23 % a rozvíjajúce sa trhy o 18 %. Čo sa týka dlhopisov, tak napríklad americké štátne dlhopisy si pripísali 8,9 %, americké korporátne dlhopisy 15,3 %, nemecké 10-ročné štátne dlhopisy 6,2 %.

Ako obstáli naše fondy? Výborne ! Takéto zisky dosiahli v roku 2019* naše kľúčové fondy:

 •  ČSOB Vyvážený o.p.f.: 8,06 %
 •  ČSOB Rastový o.p.f.: 15,57 %
 •  Horizon Flexible Plan: 7,10 %
 •  Archipel Portfolio Pro November 90: 9,52 %
 •  ČSOB Svetový akciový o.p.f.: 24,03 %

*Výkonnosť vyššie uvedených fondov od ich vzniku ku koncu roka 2019: ČSOB Vyvážený o.p.f. od 27.4.2006: 30,10 % (1,94 % p.a.); ČSOB Rastový o.p.f. od 27.4.2006: 38,88 % (2,43 % p.a.); ČSOB Svetový akciový o.p.f. od 1.10.2008: 119,71 % (7,24 % p.a.); Horizon Flexible Plan od 3.2.2014: 15,22 % (2,43 % p.a.); Archipel Portfolio Pro November 90 od 30.10.2009: 44,96 % (3,72 % p.a.)

 

Aký je náš výhľad na rok 2020?

 • Stabilizácia ekonomického rastu. Vývoj predstihových ukazovateľov naznačuje zlepšenie nálady tak v USA, ako aj v eurozóne. Následne by sme mali vidieť aj lepšie ekonomické čísla. Rast však zostane relatívne nízky. Recesiu neočakávame.
 • Pretrvávajúce nízke úrokové sadzby. Kľúčové sadzby nebude meniť ani ECB, ani americký Fed. K ich poklesu by prišlo iba v prípade zhoršenia ekonomickej situácie. Takýto scenár však nepredpokladáme.
 • Akcie sú síce z historického hľadiska drahšie, ale očakáva sa ďalší rast ziskov spoločností, ktoré v konečnom dôsledku stoja za rastom cien akcií. Preto by sa im malo dariť aj v tomto roku, hoci ich rast bude nižší, než v roku 2019 – mal by sa pohybovať v rozpätí 5 až 10 % ročne.
 • Akciová zložka klienta by mala byť tvorená prevažne americkými a európskymi akciami. Ako doplnok môžu slúžiť akcie z rozvíjajúcich sa trhov.
 • Sektorovo sa nám páčia technológie, spoločnosti, ktoré odkupujú svoje vlastné akcie, ťažiari a spracovatelia základných materiálov.
 • Očakávané zlepšenie ekonomického vývoja spôsobí mierne zvýšenie výnosov štátnych dlhopisov kľúčových krajín (ceny poklesnú). Atraktivita dlhopisov by mala zostať nízka, keďže sotva dokážu ponúknuť zaujímavý výnos.

Príde korekcia?

 • Korekcia je bežnou súčasťou vývoja na finančných trhoch – takže skôr či neskôr k nej príde. V priemere sa tak stane raz za 9 mesiacov.
 • Je otázne, čo ju spustí – existujú riziká, o ktorých vieme, ale takisto sa môže vyskytnúť niečo úplne nové a neočakávané. Aké sú tie známe riziká?
 • Obchodné spory – v polovici januára bude podpísaná prvá fáza obchodnej dohody medzi USA a Čínou. Ide však iba o prvú fázu, a ďalšie rokovania nás ešte čakajú. Keďže Donald Trump je nevyspytateľný, nedá sa vylúčiť, že začne obchodnú vojnu aj s iným regiónmi – napríklad s Európou. Opäť by sa tak zdvihla vlna neistoty a zvýšili by sa riziká.
 • Brexit – Británia na konci januára odíde z Európskej únie. Ale…v nasledujúcich 11 mesiacoch (prechodné obdobie) musí byť dohodnutá budúca podoba obchodných vzťahov medzi oboma regiónmi. A to môže byť tvrdý oriešok – pretože dosiahnuť podobné dohody väčšinou trvá niekoľko rokov. Riziko preto môže stúpať s blížiacim sa koncom roka a môže priniesť na trhy zvýšenú nervozitu.
 • Americké prezidentské voľby – sú na programe v novembri tohto roka. Donald Trump opäť kandiduje, jeho súper z Demokratickej strany zatiaľ nie je známy. V rámci predvolebného boja môžu prísť na pretras aj témy, ktoré ovplyvnia finančné trhy (napr. regulácia cien liekov).
 • Nárast geopolitického napätia – napríklad na Blízkom východe.
 • Čierna labuť – teda zriedkavá a nepredvídateľná udalosť s vážnym dopadom na trh. Zatiaľ žiadnu nevidíme, ale to je z jej podstaty logické.

Na čo treba pamätať?

 • Investovanie je behom na dlhú trať – netreba sa dať zneistiť možnými výkyvmi a prekážkami na investičnej ceste. Zatiaľ čo v roku 2018 sa nedarilo žiadnemu aktívu, rok 2019 priniesol výborné výsledky na všetkých frontoch. Darilo sa aj akciám, aj dlhopisom. Investor s dobre diverzifikovaným portfóliom, ktorý investoval na začiatku roka, sa tešil z výnosov.
 • Treba je mať na pamäti základné zásady investovania – držať sa svojej dlhodobej investičnej stratégie, pravidelne investovať a hlavne rozkladať peniaze medzi jednotlivé druhy aktív. Víťazné portfólio na rok 2020 vychádza z dobrej diverzifikácie.

 

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum