Investičný
blog

Koronavírus mieša karty na trhoch

11 mar
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Finančné trhy naďalej sužuje výrazne kolísavé obchodovanie. Aké sú dôvody?

  • rozšírenie koronavírusu po celom svete,
  • výrazný prepad cien ropy – prišlo k nemu potom, čo stroskotali rokovania krajín OPEC+. Ešte minulý týždeň v piatok cena ropy Brent poklesla o takmer 10 %. Keď sa v pondelok otvorili trhy, cena spadla o ďalších 30 %, čo je najväčší pokles od vojny v Perzskom zálive v roku 1991.
  • Nízka cena ropy je na jednej strane dobrou správou pre spotrebiteľov a tie krajiny, ktoré ju vo veľkom dovážajú. Na druhej strane negatívne ovplyvní ťažobný sektor a niektoré banky, ktoré sa podieľali na financovaní producentov bridlicovej ropy.

V pondelok sa akciové trhy prepadli o viac než 7 %, čo bolo najväčší jednodenný prepad od finančnej krízy v roku 2008. Keďže v USA hneď po otvorení trhu indexy výrazne poklesli, bolo obchodovanie pozastavené na 15 minút. Prichádza k tomu vždy, keď indexy klesnú o viac než 5 %. Hneď nasledujúci deň akciové indexy v USA vzrástli o viac než 4 %, keď ich podporili úvahy ohľadom fiškálneho stimulu, ktorý plánuje americký prezident Donald Trump. Rozpočtové stimuly sa plánujú aj v Európe alebo v Japonsku.

Volatilita bude naďalej dominovať obchodovaniu na finančných trhoch. Prečo? Lebo v mnohých oblastiach stále prevláda neistota. Jednak je to neistota ohľadom šírenia nákazy v západných krajinách. Okrem toho však nevieme odhadnúť ani to, či sa situácia v najbližších dňoch stabilizuje alebo nie, preto je komplikované odhadnúť dopady na ekonomický rast v jednotlivých krajinách. Čaká sa, aké fiškálne stimuly nakoniec presadia jednotlivé vlády a čo ešte urobia centrálne banky.

Dve hlavné centrálne banky už zareagovali znížením sadzieb:

  • Americký Fed neočakávane znížil úrokové sadzby o 0,5 % a ďalšie zníženie sa očakáva na riadnom zasadnutí, ktoré je na programe 18. marca.
  • Nasledovala anglická centrálna banka (Bank of England), ktorá znížila sadzby o 0,50 % na 0,25 % s cieľom pomôcť ekonomike vysporiadať s následkami koronavírusu.
  • Čaká sa, čo spraví Európska centrálna banka. Tá má možnosti obmedzené, keďže depozitná sadzba je už teraz v zápore -0,5 % a mesačne banka nakupuje aktíva v objeme 20 mld. eur. Hovorí sa o navýšení objemu nákupu cenných papierov, prípadne o určitej forme podpory pre podniky alebo banky.

Náš postoj ohľadom nastavenia rizikových aktív v našich portfóliách sa oproti predchádzajúcim týždňom nemení. Akcie neznižujeme, panika na trhu je s veľkou pravdepodobnosťou prehnaná a investori započítali do cien ten najhorší scenár ohľadom globálnej recesie.

Odporúčame nepodľahnúť panike a držať sa svojej dlhodobej investičnej stratégie. Najlepším liekom na súčasný vývoj sú pravidelné investície a rozkladanie väčších jednorazových nákupov v čase – teda aj časová diverzifikácia. Neodporúčame časovať trh a vypredávať akcie, investorom by sa nemuselo podariť včas nastúpiť späť.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum