Investičný
blog

COVID 19 = čierna labuť, čierna labuť = čas na nákup?

02 apr
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Sú udalosti, ktoré dokážeme s určitou pravdepodobnosťou odhadnúť (napr. kedy bude zvyšovať/znižovať sadzby americká centrálna banka, či vyhrá americké prezidentské voľby opäť Donald Trump alebo o koľko percent poklesne slovenská ekonomika v tomto roku). A potom sú udalosti, ktoré predvídať nedokážeme a o to väčší je ich dopad na (nielen) finančné trhy. Nazývame ich čierne labute.

Koronavírus COVID 19 je takou čiernou labuťou. Nikto ho neočakával a na trhoch spôsobil zemetrasenie. Ukončil doteraz najdlhší býčí akciový trh v americkej histórii. Najširší americký index S&P 500 spadol od svojho posledného vrcholu, ktorý dosiahol 19. februára o viac než 30 % a trvalo mu to len 22 dní. Najmenej v histórii. Extrémna rýchlosť.

Pokles o tridsať percent nie je malý a tým, ktorí takúto situáciu ešte nezažili, sa môže zdať, že nastal koniec sveta. Tí, ktorí sa vo finančnom svete pohybujú už dlhšie, vedia, že podobné čierne labute sa vyskytovali už predtým a nemali len podobu vírusov – ale aj teroristických útokov, vojen alebo finančnej krízy. Aký bol ich dopad na akciové trhy a ako dlho im trvalo, aby sa z prepadu spamätali? Poďme sa na niektoré z nich pozrieť.

Zdroj: Visual Capitalist; Spracovanie: KBC AM Slovensko

Z tabuľky môžeme vidieť, že niektoré udalosti spôsobili výrazné poklesy, iné len relatívne kozmetické. Oživenie zväčša trvalo pár dní, okrem ropného embarga, Čierneho pondelka a globálnej finančnej krízy.

Ropná kríza v roku 1973 – mala pôvod vo vojnovom útoku koalície arabských štátov na Izrael, ktorý sa začal v októbri daného roka. Izraelu sa podarilo protivníkov poraziť. Arabské krajiny následne oznámili, že znížia produkciu ropy a obmedzia jej vývoz do krajín, ktoré boli v konflikte na strane Izraela. Výrazné zvýšenie cien ropy ochromilo priemysel mnohých krajín. Podniky krachovali, rástla nezamestnanosť, vysoké ceny energií spôsobili prudký nárast inflácie, pričom ekonomika stagnovala. Svet sa dostal do hlbokej finančnej krízy, čo sa odrazilo aj na Wall Street.

Čierny pondelok – bol 19. október 1987, keď americké akcie v prvej reakcii stratili takmer 23 % a následne sa straty vyšplhali až k tridsiatim percentám. Dôvodom bola kombinácia viacerých faktorov – rastúci obchodný deficit USA, vysoká zadlženosť a slabý dolár a nárast elektronického obchodovania. Trhy prudko poklesli, ale z krachu sa spamätali ani nie po dvoch rokoch.

V bližšej pamäti máme skôr globálnu finančnú krízu, ktorá naplno prepukla v roku 2008. Odštartovali ju problémy na hypotekárnom trhu v USA. Mnohé americké banky sa dostali do vážnych problémov, pričom celá situácia vyvrcholila krachom banky Lehman Brothers. Nasledoval pád akciových trhov po celom svete. Výška výpredajov na americkom trhu presiahla 50 % a zotavenie trvalo viac než 3 roky. Pamätám si, ako mi vtedy mnohí hovorili, že investovanie do akcií nemá zmysel. Kto však vtedy mal odvahu, investoval a vydržal, pripísal si veľmi atraktívne zisky.

Pokles = čas na nákup?

Má zmysel v čase výrazných poklesov nakupovať? Pri pohľade do minulosti sa zdá, že je to rozumná cesta. Nech boli poklesy akokoľvek veľké, raz prišiel čas, keď akciové indexy vymazali svoje straty. Skôr či neskôr. Dnes ešte nevieme povedať, aké veľké budú dopady koronavírusu – či už ekonomické alebo finančné. Akciové trhy si už prešli pomerne veľkými výpredajmi a nedá sa vylúčiť, že ešte nejaké uvidíme. Recesia je reálny scenár pre väčšinu ekonomík, ktoré sú zasiahnuté koronavírusom. Ale zároveň je tu aj veľká podpora zo strany vlád a centrálnych bánk. V mnohom to pripomína obdobie po finančnej kríze z roku 2008.

Čierne labute tu boli, sú aj budú. Niekedy počúvam, že s investíciami treba počkať, kým sa situácia vyjasní. Keď sa však vyjasní, už nebudú akcie v zľave, už tu nebudú tie ceny, ktoré vidíme dnes. Naozaj si myslíte, že keď sa obnoví dôvera, zostanú ceny na rovnakej úrovni? Nie. Pretože akcie väčšinou predbiehajú realitu, a nielen ekonomickú. Súčasný pokles je ďalšou veľkou príležitosťou pre investície.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum