Investičný
blog

Ako investovať: investičné poradenstvo alebo dobrá rada nad zlato

21 aug
Od: Miroslava Litvová
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správ. spol.

Kedysi a nie je to tak dávno to ľudia v našich zemepisných šírkach mali jednoduché. Finančné produkty bolo možné spočítať na prstoch rúk a veľmi sa od seba nelíšili. Ak vynechávame investície do rodinného domu či chaty, niekoľkých zberateľov umenia, starožitností a veteránov a kšeftovanie s valutami či predtým tuzexovými bonmi, klasickí investori v podstate u nás neboli. Od tých čias sa však situácia zmenila a ponuka finančných produktov a možnosti investovania sa výrazne rozrástli.

Často sa stretávame s predstavou, že najlepšie hospodárenie s peniazmi je o tom ako nájsť jeden dokonalý ideálny produkt, akési perpetuum mobile medzi finančnými produktami, do ktorého vložíme väčšinu svojich úspor a je po starostiach. Lenže ideálne produkty neexistujú (viď. článok Magický investičný trojuholník). Všetky majú svoje výhody a nevýhody. Správne hospodárenie s peniazmi je o tom vybrať si tie výhody, ktoré vám najviac vyhovujú a skombinovať jednotlivé produkty tak, aby sa navzájom dopĺňali a posilňovali. Vytvoriť takéto ideálne portfólio nie je úplne jednoduché. Nenadarmo známe slovenské príslovie platí aj pri tvorbe portfólia a investovaní – dobrá rada nad zlato. Mať dobrého poradcu v oblasti investícií je rovnako dôležité ako mať dobrého rodinného lekára či právnika.

Hľadanie správneho riešenia pre správneho klienta je podstatou služby investičné poradenstvo. ČSOB banka má s poskytovaním investičného poradenstva na Slovensku najdlhšie skúsenosti. Ako to v praxi funguje?

Na základe rozhovoru s vami zisťujeme, aké sú vaše znalosti a skúsenosti v oblasti investícií, aká je vaša finančná a životná situácia a aké sú vaše finančné ciele či postoj k riziku. Pomáha nám pri tom tzv. investičný dotazník. Výsledkom je určenie investičného profilu klienta, ktorý môže byť konzervatívny, vyvážený, rastový alebo dynamický.

Dobrá rada: Buďte pri rozhovore s vašim poradcom otvorený. Netreba byť príliš odvážny ani príliš opatrný. Jedno môže viesť k tomu, že zažijete pokles v hodnote investície, na ktorý nie ste pripravený a druhé vás môže zbytočne obrať o zaujímavé výnosy.

Pre nájdenie správneho riešenia je ďalším predpokladom dôkladná znalosť jednotlivých produktov. V skupine ČSOB/KBC máme vypracovanú vlastnú internú metodológiu, v rámci ktorej každý produkt posudzujeme komplexne z hľadiska viacerých kritérií a výsledkom je určenie tzv. produktového skóre. Každý produkt má pridelené skóre od 1 do 7. Produktové skóre 1 predstavuje najnižšie riziko, ale zároveň aj najnižší potenciál výnosu. Na druhej strane produktové skóre 7 predstavuje najvyšší potenciál výnosu, no zároveň sa s ním spája najvyšší stupeň rizika.

Investičné poradenstvo poskytuje ČSOB dvomi spôsobmi:

  • produktovo – pri každom obchode posúdime, či je príslušný produkt na základe priradeného produktového skóre pre vás vhodný s ohľadom na váš investičný profil. Napríklad pre vyváženého klienta sú vhodné produkty s produktovým skóre od 1 do 3, zatiaľ čo pre rastového klienta sú vhodné produkty s produktovým skóre od 1 do 5.
  • portfóliovo – nepozeráme sa iba na daný obchod a daný investičných produkt, ale vyhodnotíme aj to, či sa daný produkt hodí k ostatným produktom, ktoré už vo svojom portfóliu u nás máte. Jednoducho sa pozrieme na to, ako nová investícia zapadne či nezapadne medzi tie existujúce.

Cieľom je spoločne budovať vaše portfólio tak, aby bolo dobre rozložené a pripravené zvládnuť rôzne situácie, ktoré môžu na finančných trhoch nastať a najmä aby vám umožnilo dosiahnuť vaše investičné ciele a splniť si túžby a sny.

Viac o budovaní portfólia nabudúce.

Vysvetlime si:

Portfólio (klienta) – je súbor finančných produktov (sporiacich, investičných, životného poistenia).

Investičný profil by mal odzrkadľovať váš postoj a očakávania, teda aký výnos očakávate a aké kolísanie hodnoty ste ochotný podstúpiť. Inak povedané aký ste typ investora (konzervatívny, vyvážený, rastový či dynamický). Záväzne sa investičný profil určuje na základe vyplnenia investičného dotazníka. Keď chcete zistiť predbežne, aký ste typ investora už teraz, otestujte sa.

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum