Investičný
blog

Aký bude rok 2021?

21 jan
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Rok 2020 sa určite zapíše do histórie ako rok, ktorý výrazne zasiahol do života ľudí, vývoja ekonomík a finančných trhov. Pandémia koronavírusu COVID-19 sa podpísala pod výrazný prepad globálneho  ekonomického rastu. Masívne sa vypredávali akcie a peniaze sa presúvali do tzv. bezpečných aktív.

Akcie sa však spamätali za neuveriteľných 19 dní a to vďaka rýchlej a masívnej pomoci zo strany centrálnych bánk a vlád. Najširší americký akciový index S&P 500 dokázal od svojho marcového minima do konca roka posilniť o neuveriteľných 68 % a celý rok skončil v zisku 16 %. Optimizmus investorov v závere roka podporilo schválenie vakcíny. Globálne akcie za celý rok pridali 14,3 %.  Víťazom roku 2020 sú jednoznačne akcie technologických firiem. Ich zásluhou sa život úplne nezastavil.Zdroj: dáta Bloomberg, graf KBC AM Slovensko

Investori sa pozerajú na tento rok s veľkou nádejou. Nádejou, že dostupnosť vakcíny proti COVID-19 a následné masívne očkovanie obyvateľov po celom svete prinesie úľavu. Nielen ľuďom, ale aj ekonomikám.

Čo očakávame v tomto roku?

 • Ekonomická situácia sa bude postupne dostávať do normálu a príde k oživeniu, čo je však podmienené úspešnou vakcináciou.
 • Pozitívnejší vývoj predpokladáme od druhej polovice roka – medzi regiónmi však budú rozdiely. V eurozóne očakávame medziročný rast ekonomiky na úrovni 3,1 %, v USA je to 4,4 % a na Slovensku 4,2 %.
 • Akcie budú naďalej najviac výnosnou triedou aktív – veríme im aj v roku 2021 – ich rast bude podporený oživením globálnej ekonomiky, ktorý sa pretaví do nárastu zisku firiem.
 • Uvedomujeme si, že ich ocenenie je vysoko – čo môže spôsobiť zvýšenú kolísavosť v prípade negatívnych alebo neočakávaných správ. To však môže byť príležitosť na nákup.
 • Ekonomické oživenie by malo podporiť cyklické sektory (ktorých výkon je závislý od vývoja ekonomiky) – tovary dlhodobej spotreby, priemysel, materiály či financie.
 • Tým dávame aj prednosť v portfóliách našich fondov – k tomu pridávame komunikačný sektor, či tému vody.
 • Stálicami zostávajú technológie:
  • trendy ako práca z domu, on-line vyučovanie, pokračujúca digitalizácia či e-reklama len zostanú súčasťou našich životov. Dávame prednosť tým firmám, ktoré stoja na kvalitnom obchodnom modele.
  • rizikom je prípadná regulácia firiem z tohto sektora či zvyšovania daní a to vzhľadom na to, ako sú rozdané karty na americkej politickej scéne (demokrati majú v rukách všetky dôležité inštitúcie).
 • Regióny – naďalej veríme USA a juhovýchodnej Ázii:
  • USA – sú zamerané na rastové odvetvia (technológie, komunikácia, zdravotníctvo,..); centrálna banka aj vláda mohutne podporujú naštartovanie ekonomiky.
  • juhovýchodná Ázia – rýchlejšie ekonomické oživenie (Čína, India,..) a zároveň je to región, ktorý je zameraný na technológie.
 • Štátne dlhopisy kľúčových krajín – ich výnosy sú na bezprecedentne nízkych úrovniach a to kvôli menovej politike centrálnych bánk. Ziskový potenciál je obmedzený. Do popredia by sa dostali iba v prípade zvýšenej nervozity a neistoty na trhoch, kedy by znovu hrali úlohu bezpečného prístavu.
 • Príležitosť predstavujú skôr podnikové dlhopisydlhopisy rozvíjajúcich sa krajín.

Aké hlavné faktory môžu zamiešať karty na trhu?

 • úspešnosť a rýchlosť očkovania proti COVID-19
 • tempo ekonomického oživenia – lepší vývoj sa očakáva v rozvíjajúcich sa ekonomikách než v rozvinutých
 • uvoľnená menová politika centrálnych bánk – zatiaľ neočakávame jej sprísňovanie, kľúčové sadzby zostanú na súčasných nízkych úrovniach (v USA aj v eurozóne)
 • rozpočtové stimuly – vlády sú aj naďalej ochotné podporiť hospodársky rast, pričom v minulom roku časť tejto podpory putovala od príjemcov na akciový trh a posilnila rast cien akcií
 • nová ekonomická politika USA pod vedením demokratického prezidenta Joea Bidena (výraznejšie rozpočtové výdavky, možnosť zvýšenia daní podnikom, viac regulácie, prípadná zdravotnícka reforma, väčšia podpora tzv. zelenej ekonomiky)
 • vzťahy USA vs. Čína – ďalší vývoj obchodných vzťahov, zavádzanie ciel, otázka vylúčenia čínskych firiem z amerických búrz

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum