Investičný
blog

Investičné pohľady: December 2021

06 dec
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Takmer celý november panovala na akciových trhoch prevažne pozitívna nálada podporená úspešnou výsledkovou sezónou za tretí kvartál. V závere mesiaca však trhy vystrašil nový variant koronavírusu, ktorý dostal meno omikron a priniesol pomerne prudké výpredaje. Panika však trvala iba jeden deň a následne sa hlavné indexy vrátili do zelených čísiel.  Zvýšená neistota bude pretrvávať a aj preto nič nemeníme na tom, že akcie máme neutrálny pohľad. Než bude jasnejšie, či omikron dokáže ovplyvniť výhľady ekonomického rastu a tým pádom aj akciových trhov, je obozretnejší postoj namieste. Netreba zabúdať ani na to, že riziko predstavuje aj pretrvávajúca vyššia inflácia a možný rast úrokových sadzieb.  Naše preferencie pre sektory ovplyvňujú hlavne dva faktory: očakávanie ochladenia ekonomického rastu a narušenie dodávateľských reťazcov. Prvý faktor ovplyvňuje väčšinu cyklických sektorov, na ktoré máme neutrálny až mierne negatívny pohľad. V rámci regiónov dávame stále prednosť vyspelým trhom ako je USA a Európa pred trhmi rozvíjajúcimi sa.

Hoci posledný mesiac roka ešte môže zamiešať kartami, zatiaľ môžeme povedať, že akciové trhy majú za sebou úspešný rok. Naše odporúčania, ktorých sme sa držali v roku 2021 zostávajú v platnosti aj pre rok 2022. Poďme si ich zopakovať:

  • Ak chcem poraziť infláciu, musím investovať.
  • Kedy investovať? Radšej hneď, než neskôr.
  • Ako investovať? Pravidelne.

O tom, čo očakávame v roku 2022 si povieme v januárovom vydaní Investičných pohľadov. Dovidenia.

Čas na pozretie: 5 minút

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum