Nemecko – najsilnejší hráč Európy

27 OKT
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Nemecko je najväčšou ekonomikou eurozóny a piatou najväčšou svetovou ekonomikou (po USA, Číne, Indii a Japonsku). História nám ukazuje, že jednoznačne udáva tempo a smer vývoja celého kontinentu. Solídne makroekonomické ukazovatele, stabilné daňové prostredie a vysoká konkurencieschopnosť lokálnych firiem robí z nemeckej ekonomiky jasnú európsku jednotku. Preto býva označovaná za jej lokomotívu. Napriek tomu, že krajina neoplýva lacnou pracovnou silou ani nerastným bohatstvom, je nemecký hospodársky model v globálnej ekonomike konkurencieschopnejší, než je tomu v iných krajinách.

Prečo investovať do nemeckých akcií:

  • rastový motor eurozóny so solídnym základom
  • podpora zo strany globálneho ekonomického rastu
  • atraktívne ocenenie

Motor eurozóny

Ako sa jej aktuálne darí ? Posledné čísla, ktoré máme k dispozícii ukazujú, že nemecká ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku tohto roka o 0,6 % medzištvrťročne a o 2,1 % medziročne. Expanzia trvá už 12 štvrťrokov v rade. Pod výborný výsledok sa podpísala silná súkromná spotreba, zvýšené vládne výdavky a robustná investičná aktivita. Spotrebu domácností podporujú tak nízke úrokové sadzby, ako aj veľmi dobrá situácia na trhu práce. Nielenže pracuje viac ľudí, ale rast miezd je vyšší než inflácia, čo podporuje kúpyschopnosť obyvateľstva. Veľmi dobre sa vyvíjajú aj predstihové ukazovatele – dôvera výrobcov i spotrebiteľov neustále rastie. Ukazovateľ Ifo, ktorý meria dôveru v podnikateľskom sektore, sa nachádza na najvyššej úrovni od krízy.

Nemecká ekonomika je pomerne cyklická, orientovaná na rast a exporty sú rovnomerne rozdelené. Môžu tak profitovať zo zrýchlenia globálneho hospodárskeho rastu bez toho, aby boli zraniteľné voči vlne protekcionizmu na niektorých trhoch. Podniky sú vysoko konkurencieschopné na globálnom trhu vďaka produktom s vysokou pridanou hodnotou. Silné euro je nepríjemnosťou, ktorá ovplyvňuje tržby mimo eurozóny, ale samo o sebe neovplyvňuje exporty. Rast má solídne základy a aktuálne zverejňované čísla ukazujú, že ekonomika môže ešte zrýchliť. Vzhľadom na politiku ECB aj Nemecko profituje z nízkych úrokových sadzieb v eurozóne, čo zlacňuje tak podnikateľské investície, ako aj investície zo strany domácností.

Pozitívnym faktom je aj to, že nemecká vláda dokáže hospodáriť s prebytkom a je tak svetlou výnimkou v porovnaní s inými krajinami. V roku 2016 dosiahla rekordný prebytok vo výške 23,7 mld. eur, čo predstavuje 0,8 % HDP. To jej okrem iného otvára priestor na ďalšiu podporu ekonomiky.

Atraktívne ocenenie

Pre investora je dôležité posúdiť, či akcie, do ktorých sa chystá investovať, už nie sú príliš drahé. Najdôležitejším ukazovateľom v tomto smere je pomer P/E, ktorý dáva do pomeru trhovú cenu akcie k zisku, ktorý na ňu pripadá. Nemecký akciový trh dosahuje v súčasnosti hodnotu na úrovni 14, čo voči americkým akciám reprezentovaným indexom MSCI US predstavuje zľavu 20 %. Za posledných 20 rokov, diskont predstavoval len 10 %. Nemecký akciový trh je aktuálne lacnejší než európsky trh (MSCI EMU Index), kým v minulosti sa obchodoval s malou prémiou.

Nemecké akcie podľa nášho názoru predstavujú dobrú investičnú príležitosť. Výborné ekonomické výsledky v kombinácii s pozitívnym ekonomickým výhľadom a nízkymi úrokovými sadzbami dávajú šancu na to, aby sa nemeckým firmám darilo. Mzdy rastú a nízka nezamestnanosť podporuje domácich spotrebiteľov. Vysoký stupeň naplnenia priemyselnej kapacity musí uviesť do pohybu investície. I vláda môže ekonomiku stimulovať vzhľadom k tomu, že dosahuje rozpočtové prebytky. Vďaka očakávanému rastu ziskov nemeckých podnikov je splnená dôležitá podmienka pre pozitívny výhľad.

Tento materiál nepredstavuje výzvu na nákup. S investovaním je spojené aj riziko.TIPY
Pre čo najpríjemnejšie používanie stránky využívame cookies. Rozumiem