Prečo by každý mal mať svoj investičný príbeh

07 NOV
Od: Miroslava Litvová
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správ. spol.

Každý z nás má svoje potreby, túžby a sny, k naplneniu ktorých by mohli pomôcť peniaze. Veľa z nich je však takých, na ktoré nestačí vyčleniť prostriedky z mesačného ba ani niekoľkomesačného príjmu. A to je priestor, kedy slovo dostáva sporenie a investovanie. 

Na ceste za naplnením potrieb, túžob a snov máme jedného spoločného nepriateľa, ktorý nám putovanie môže predĺžiť. Je ním inflácia. Hoci sme v posledných rokoch zažili aj výnimočné obdobie, kedy ceny tovarov a služieb klesali, celkovo ceny z dlhodobého hľadiska rastú. Napríklad medzi rokmi 2000 a 2017 narástli ceny na Slovensku o 66 % (rast cien meraný indexom spotrebiteľských cien za obdobie december 2017 oproti decembru 2000, zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky). Prakticky to znamená, že kôš tovarov a služieb, ktorý by ste v decembri 2000 nakúpili za 1 000 eur, by vás v decembri 2017 stál 1 660 eur. Aj preto je dôležité pri dosahovaní strednodobých a dlhodobých cieľov usporené peniaze umiestniť tak, aby ich zhodnotenie dokázalo prekonať mieru inflácie a tým prispieť k zachovaniu kúpyschopnosti peňazí a k ich reálnemu zhodnoteniu, ktoré nám cestu za naplnením potrieb, túžob a snov naopak skráti. To sa nám nepodarí, ak si budeme odkladať peniaze doma. Pred infláciou ich neuchráni ani trezor s najvyššou triedou bezpečnosti. Preto verím, že investovanie sa týka každého z nás a všetci by sme mali mať svoj investičný príbeh.

Porovnanie vývoja inflácie so zhodnotením rôznych tried aktív.

Zdroj: údaje Bloomberg a http://research.stlouisfed.org/; graf ČSOB AM CZ / KBC AM SK

Graf vychádza z údajov platných pre americké aktíva. Dôvodom je, že práve za americké aktíva sú k dispozícii údaje za najdlhšie obdobie. Graf pokrýva obdobie od 31.12.1933 do 1.8.2018.

Aktívum je majetok, do ktorého môžete investovať. Trieda aktív je inak povedané typ majetku alebo skupina investícií, ktoré spájajú rovnaké alebo aspoň podobné vlastnosti. Základnými triedami aktív sú nástroje peňažného trhu, dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti a komodity.TIPY
Pre čo najpríjemnejšie používanie stránky využívame cookies. Rozumiem