Akcie s vysokými dividendami

07 DEC
Od: Silvia Čechovičová
Investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management a členka tímu zodpovedného za investičnú stratégiu KBC AM Belgicko pre podielové fondy.

Z krátkodobého hľadiska je výnos z akciovej investície najviac ovplyvnený pohybmi trhovej ceny smerom nahor alebo nadol. Avšak v dlhodobom horizonte je dôležitou súčasťou návratnosti akcií aj dividendový výnos. Vysoký dividendový výnos dokáže znížiť volatilitu akcií. Akcie spoločností s atraktívnymi dividendami poskytujú stabilnejší výnos oproti ostatným akciám a takisto sú menej cyklické. Z krátkodobého hľadiska je výnos z akciovej investície najviac ovplyvnený pohybmi trhovej ceny smerom nahor alebo nadol. Avšak v dlhodobom horizonte je dôležitou súčasťou návratnosti akcií aj dividendový výnos. Vysoký dividendový výnos dokáže znížiť volatilitu akcií. Akcie spoločností s atraktívnymi dividendami poskytujú stabilnejší výnos oproti ostatným akciám a takisto sú menej cyklické.

Prečo investovať do dividendových akcií?

  • vysoký výnos a nízka trhová citlivosť poskytujú stabilitu
  • vyplácajú ich zrelé, dobre riadené podniky
  • pretrvávajúce nízke úrokové sadzby hovoria v prospech európskych dividendových akcií

Vďaka sektorovej diverzifikácii dokážu ponúknuť lepší pomer výnosu a rizika než akcie z čisto defenzívnych odvetví. Úrokové sadzby sa síce postupne zvyšujú, ale aj napriek tomu zostávajú relatívne nízke v porovnaní s historickým normálom. Stáva sa, že dividendy podnikov (hlavne zo západnej Európy) v mnohých prípadoch prevyšujú výnosy štátnych dlhopisov.

Firmy s kvalitným manažmentom a prebytkom hotovosti môžu voľné peniaze využiť rôznym spôsobom: investovať do dlhodobých aktív, znížiť mieru zadlženia alebo hotovosť vyplatiť akcionárom (či už vo forme dividend alebo cez spätné odkupy vlastných akcií). Vysoké výplaty ziskov sú výrazom efektívnej finančnej politiky, v rámci ktorej sa začínajú iba projekty s pozitívnou čistou pridanou hodnotou a prebytočná hotovosť sa nedrží v spoločnosti ani sa nemíňa na stratové projekty alebo príliš vysoko ocenené akvizície. Dividendy sú oproti spätným odkupom silnejším signálom, že cieľom spoločnosti je budovať stabilnú hodnotu pre akcionára (zníženie dividend je až tým posledným krokom, ktorý firma spraví, pretože je investormi vnímané veľmi negatívne).

Politiku výplaty dividend pred spätnými odkupmi vlastných akcií preferujú hlavne európske firmy. Priemerný očakávaný dividendový výnos dosahuje v Európe takmer 4 %. V eurozóne okrem toho nie je zatiaľ aktuálne zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré sa dividendovým titulom nepáči.

Vysoké výplaty hotovosti stabilných firiem sú alternatívou k nízkym výnosom dlhopisov, a preto s ich rastom môžu investorom postupne dividendové tituly prestať dávať zmysel v porovnaní s dlhopisovou investíciou (napríklad výnos 10-ročného štátneho dlhopisu USA sa nachádza už v blízkosti 3 %). Na druhej strane, pokiaľ by mal ekonomický rast spomaľovať, mohlo by to dividendovým akciám nahrávať vďaka ich schopnosti podávať relatívne lepší výkon oproti ostatným akciám na klesajúcich trhoch. Aj preto zostávajú našou preferovanou témou.


Vysvetlime si:

Dividenda – podiel na zisku akciovej spoločnosti, ktorý je vyplatený akcionárom tejto spoločnosti. O vyplatení dividendy a jej výške rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti.

Volatilita – je kolísavosť hodnoty (napríklad ceny akcií) v čase. Vysoká volatilita znamená, že výkyvy v hodnote sú veľké, pričom môže ísť o výkyvy smerom nahor aj nadol. Nízka volatilita znamená, že výkyvy v hodnote sú malé (opäť ide o výkyvy nahor aj nadol).

Cyklické akcie – akcie, ktorých vývoj ceny je spravidla ovplyvnený fázami ekonomického cyklu. To znamená, že ich cena má tendenciu rásť v čase ekonomického rastu a naopak má tendenciu klesať v čase recesie. Príkladom môžu byť akcie automobiliek – v dobrých časoch si viac ľudí kupuje nové autá a tržby automobiliek a tým aj ceny ich akcií rastú, kým v zlých časoch majú ľudia tendenciu kúpu nového auta (pokiaľ ho nevyhnutne nepotrebujú) odkladať, to má negatívny dopad na tržby automobiliek a tým aj na cenu ich akcií. Samozrejme, netreba zabúdať, že na cenu akcií konkrétnej spoločnosti vplýva veľké množstvo faktorov a ekonomický cyklus je len jedným z nich.

Defenzívne akcie – sú opakom cyklických akcií. Vývoj ich ceny spravidla nie je ovplyvnený fázou ekonomického cyklu. Ide o akcie spoločností, ktorých tržby nie sú viac-menej stabilné bez ohľadu na fázu ekonomického cyklu. Typickým príkladom sú tovary dennej potreby, či je alebo nie je recesia, ľudia neprestanú jesť, umývať sa a pod.

TIPY
Pre čo najpríjemnejšie používanie stránky využívame cookies. Rozumiem