Investujte
s nami

Vyberte si niektorú z aktuálnych špeciálnych ponúk a investičných príležitostí.

V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Vyberte si ľahšiu cestu k investovaniu

V rámci Kombi ponuky môžete teraz na termínovanom vklade získať lepší úrok až 3,00 % p.a.

Rozdeľte vaše voľné peňažné prostriedky medzi bezpečný termínovaný vklad s viazanosťou na 18 mesiacov a zároveň investujte do vybraných fondov či investičného životného poistenia.

 

Investičné produkty:

Investovať môžete do všetkých fondov z aktuálnej ponuky ČSOB (okrem fondov peňažného trhu a fondov krátkodobých investícií) alebo investičného životného poistenia Perspektiv.

Terminovaný vklad:

18-mesačný termínovaný vklad s úrokom 3,00 % p. a. Minimálny vklad je 500 EUR. Pomer rozdelenia finančných prostriedkov medzi termínovaný vklad a investičné produkty je 25 : 75.

Nezabudnite, že sporiaca zložka v rámci termínovaného vkladu má garantovaný výnos a investičná časť umožňuje zaujímavé zhodnotenie, ktoré je spravidla vyššie ako pri sporiacich produktoch.

Získajte viac s výhodami, ktoré vám teraz prináša Kombi ponuka:

 • lepší úrok na termínovanom vklade,
 • spojenie sporenia s istotou pevného výnosu a investovania s vnútorným potenciálom prekonať infláciu a zachovať kúpnu silu vašich peňazí pre vaše ciele a potreby v budúcnosti,
 • možnosť využiť kvalitné investičné poradenstvo a služby renomovanej správcovskej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami.
Napíšte nám

VYBERTE SI ĽAHŠIU CESTU K INVESTOVANIU AJ V USD

Kombi ponuka v USD vám prináša výnimočnú príležitosť spojiť investíciu do vybraných fondov ČSOB/KBC s termínovaným vkladom v USD.

Pomer rozdelenia finančných prostriedkov medzi investičné produkty a termínovaný vklad je minimálne 75 % investícia  a maximálne 25 % termínovaný vklad.

 

Investičné produkty:

Termínovaný vklad:

 • 6-mesačný termínovaný vklad s úrokovou sadzbou 2,00 % p. a.
 • minimálny vklad je 500 USD

Presné podmienky Kombi ponuky sú uvedené vo výveske úrokových sadzieb.

 

Napíšte nám

Investičný program – pravidelné investovanie do fondov

Nemusíte sa pokúšať realizovať komplikované prieskumy či vyznať sa v zložitých termínoch a správnom časovaní investície. Investujte priebežne a nechajte čas pracovať za vás, je to rovnaké, ako keď sa z kopca valí povestná snehová guľa.

 

Jednoduchosť

 • Vyberte si fond zo širokej ponuky.
 • Zvoľte si výšku pravidelnej investície.
 • Peniaze máte dostupné max. do 5 pracovných dní.
 • Parametre môžete meniť kedykoľvek a bez sankcií.

Výhodnosť

 • Vytvorenie rezervy na nečakané situácie.
 • Cesta, ako získať skúsenosť s investovaním a postupne si vybudovať bohatstvo.
 • Možnosť, ako využiť kolísanie na finančných trhoch vo svoj prospech.
 • Prehľad o investíciách 24/7 v mobile vďaka službe ČSOB SmartBanking.
Napíšte nám

Investičný bonus

Rozložte si sily a vyrazte za ziskom

Ponuka, ktorú nikde inde nedostanete. Na sporiacom účte Depozit môžete mať teraz úrok až 1,00 % p. a. Stačí, ak svoje voľné finančné prostriedky rozdelíte medzi bezpečný sporiaci účet a moderné investície v pomere aspoň 50 : 50.

 

Investičný bonus získate ak:

 • využívate aktívne účet Pohoda alebo Extra Pohoda,
 • pomer objemu vašich investícií do fondov*/jednorazovo plateného investičného životného poistenia Perspektiv a objem prostriedkov na všetkých vašich Sporiacich účtoch Depozit musí byť aspoň 1 : 1 (resp. v prospech investícií),
 • objem prostriedkov na všetkých vašich Sporiacich účtoch Depozit neprekročí 100 000 EUR, pričom do pomeru sa počíta vždy aktuálna hodnota k poslednému dňu mesiaca.

Viac informácií o podmienkach Investičného bonusu najdete vo výveske úrokových sadzieb.

* Okrem fondov peňažného trhu a fondov krátkodobých investícií.

Napíšte nám

Začnime písať vašu investory

Ak patríte k ľuďom, ktorí chcú svoje financie lepsie zhodnotit, ale chýba vám čas alebo skúsenosti s investovaním, máme pre vás riešenie. Zoznámte sa s fondmi EXPERTEASE* a zistite, že investovanie môže byť jednoduché.

 

Príležitosti

Pravidelne nakupujeme tie typy aktív, ktorým sa v sledovanom období viac darí, aby sme zlepšili výkonnosť fondu.

Dlhodobé ciele

Na základe podrobných analýz a takmer 70-ročných skúseností vyberáme dlhodobo perspektívne aktíva v súlade s investičnou stratégiou KBC.

Ochrana

Dvojnásobnú pozornosť venujeme ochrane pred poklesmi na finančných trhoch tak, aby sme minimalizovali prípadné straty.


*EXPERTEASE je marketingové označenie pre podfondy skupiny KBC ExpertEase zahraničného podielového fondu IN.focus, ktorý je kolektívnym investičným fondom podľa belgického práva.
K 1. 6. 2017 ide o tieto podfondy: IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced a IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced.

Napíšte nám

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum