Investujte
s nami

Vyberte si niektorú z aktuálnych špeciálnych ponúk a investičných príležitostí.

V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Spoľahlivý partner pre vaše investície

INVESTUJTE SO SILNÝM PARTNEROM

ČSOB exkluzívne spolupracuje s belgickou spoločnosťou KBC Asset Management.

Táto spoločnosť sa venuje investíciám už 70 rokov a  zhodnocuje peniaze investorov v 6 krajinách.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam prináša svojim klientom inovatívne riešenia.

Navyše za svoju prácu získala už množstvo ocenení.

Klienti ČSOB si môžu svoje ciele splniť nielen prostredníctvom jednorazovej investície ale aj pravidelným investovaním.

Viac informácií o spoločnosti KBC.

 

Napíšte nám

Investičný program – pravidelné investovanie do fondov

Nemusíte sa pokúšať realizovať komplikované prieskumy či vyznať sa v zložitých termínoch a správnom časovaní investície. Investujte priebežne a nechajte čas pracovať za vás, je to rovnaké, ako keď sa z kopca valí povestná snehová guľa.

 

Jednoduchosť

 • Vyberte si fond zo širokej ponuky.
 • Zvoľte si výšku pravidelnej investície.
 • Peniaze máte dostupné max. do 5 pracovných dní.
 • Parametre môžete meniť kedykoľvek a bez sankcií.

Výhodnosť

 • Vytvorenie rezervy na nečakané situácie.
 • Cesta, ako získať skúsenosť s investovaním a postupne si vybudovať bohatstvo.
 • Možnosť, ako využiť kolísanie na finančných trhoch vo svoj prospech.
 • Prehľad o investíciách 24/7 v mobile vďaka službe ČSOB SmartBanking.
Napíšte nám

Myslite na deti a investujte

Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie – a to nielen teraz, ale aj v budúcnosti, keď bude jeho syn či dcéra postupne vstávať na vlastné nohy. Jednou z najvýhodnejších ciest k lepšiemu zhodnoteniu finančných prostriedkov je pravidelné investovanie. Najlepším spojencom je v tomto prípade čas. Preto je vhodné začať čo najskôr.

Flexibilita

 • Prispôsobí sa možnostiam rodinného rozpočtu – od 15 € mesačne.
 • Prispôsobí sa potrebám dieťaťa – vo výške a dĺžke investovania.
 • Možnosť mimoriadnych platieb kedykoľvek.

Vyšší potenciál výnosu

 • Dlhý investičný horizont vytvára priestor na dosiahnutie vyšších výnosov.
 • Fond zahŕňa viaceré typy investícií (rôzne regióny, rôzne sektory) – tým rozkladá riziko a ponúka možnosť dosiahnuť vaše ciele rýchlejšie.
 • Kvalitní správcovia  – sledujú dianie na finančných trhoch namiesto vás a prispôsobujú zloženie fondov aktuálnej situácii.

Jednoduchosť

 • Stačí jedno stretnutie v pobočke ČSOB.
 • Dostupnosť peňazí – v prípade potreby máte peniaze do niekoľkých dní na účte.
 • Prehľad kedykoľvek a kdekoľvek v aplikácii ČSOB SmartBanking.
Napíšte nám

Keď ide o budúcnosť, každá kvapka sa počíta

Viete, čo je cennejšie ako zlato? Voda! Jej nedostatok môže v budúcnosti narobiť množstvo problémov. Preto je dôležité správať sa k nej zodpovedne. Objavte fondy budúcnosti. ČSOB prináša spoločensky zodpovedný fond KBC Eco Fund Water. Investujte a zabezpečte krajšiu budúcnosť sebe aj planéte.

 

Viac nájdete na našom blogu:

Čo je to spoločensky zodpovedné investovanie?

Napíšte nám

Kontaktný formulár

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky
+ 421 850 111 777
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum